Voer adequaat debiteurenbeheer

Om te voorkomen dat uw klanten in gebreke blijven bij het betalen van rekeningen, is het belangrijk om een goed debiteurenbeheer te voeren. Dit doet u door uw debiteuren regelmatig na te bellen en tijdig een betalingsherinnering of aanmaning te sturen. Levert dit niet het gewenste resultaat op, dan zijn er andere mogelijkheden. U kunt proberen een minnelijk akkoord te sluiten. Op die manier krijgt u in sommige gevallen nog een gedeelte van de schuld vergoed. U bespaart hiermee de juridische kosten die gepaard gaan met een gerechtelijke procedure. Een andere mogelijkheid is om via de rechter te proberen beslag te leggen op inkomsten of een deel van het loon.

Voorkom een lang traject

Voor een gezonde bedrijfsvoering is een stabiele structuur voor debiteurenbeheer belangrijk. Hiermee perkt u risico’s in. Voorkomen is beter dan genezen. Wacht dus niet te lang met het benaderen van u wanbetaler. Vervolgens overweegt u welke maatregelen passen bij de openstaande schuld. Beide partijen zijn vaak beter uit met het treffen van een regeling in een vroeger stadium. Voor welke manier u ook kiest, bedenk goed dat u vaak slechts een deel van de kosten vergoed krijgt. Mocht u echt tot het uiterste willen gaan, dan kunt u zelfs een faillissement aanvragen voor het bedrijf dat u geld verschuldigd is. Dit kan maanden of zelfs jaren duren. Wij staan u bij met al uw incasso problemen in de regio van Rotterdam.